Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.

Naša spoločnosť sa zaoberá problematikou súvisiacou s určenými technickými zariadeniami, určenými činnosťami a činnosťami na určených technických zariadeniach podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 205/2010 Z.z. a zákona číslo 513/2009 Z.z.

Spĺňame všetky technicko-organizačné požiadavky, pre výkon týchto špecializovaných činností ako poverená právnická osoba, čoho dôkazom sú získané všetky potrebné poverenia od Dopravného úradu, osvedčenie o akreditácii Slovenskou národnou akreditačnou službou, zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality prostredníctvom TÜV SÜD Slovakia s.r.o..

Zaoberáme sa problematikou určených technických zariadení elektrických, plynových, tlakových, zdvíhacích, dopravných, inšpekciou zvárania a nedeštruktívnym skúšaním v rozsahu našich platných poverení.

Naším prioritným cieľom je orientácia na zákazníka, poznanie a prispôsobenie sa jeho individuálnym nárokom a požiadavkám, preto zamestnávame inšpektorov so širokým uplatnením a rokmi preverenými skúsenosťami.

 

 

 

snas   tuv

 

 

about us