Certifikáty

Naša spoločnosť disponuje platnými Povereniami pre výkon určených činností. V prípade záujmu Vám poskytneme aktuálne platné Poverenie na vyžiadanie.

akreditacia certifikat

Osvedčenie o akreditácii inšpekčného orgánu

Certifikácia ISO 9001

Elektrické zariadenia

4 5
3

overovanie odbornej spôsobilosti určených technických zariadení elektrických

vykonávanie overovania a schvaľovania spôsobilosti určených tehnických zariadení elektrických na prevádzku a v prevádzke

overovanie splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností

Nedeštruktívne skúšanie, zváranie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových a mostom podobných dráhových konštrukcií

zvar
zvar
6

inšpekcia, zváranie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií

inšpekcia, zváranie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií

inšpekcie, nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií

Plynové zariadenia


1
7
7

overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení plynových

vykonávanie revízii a skúšok a overovanie spôsobilosti určených technických zariadení plynových

vykonávanie revízii a skúšok a overovanie spôsobilosti určených technických zariadení plynových

Tlakové zariadenia

tlak

2
tlak

Zdvíhacie a dopravné

dopravne 1
dopravne2
dopravne3
     

about us