Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.

Sídlo firmy:

J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Slovenská republika

IČO: 47 355 301
IČ DPH: SK2023834054
DIČ: 202 383 40 54

IBAN: SK5609000000005046072176
BIC: GIBASKBX

Registrácia: OR Okr. Súdu v B. Bystrici, Sro, 24688/S

ido@ido-sro.sk
Kontakty:
Ing. Michal MACIAK
konateľ spoločnosti
J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
tel.: +421 918 711 811
maciak.michal@ido-sro.sk
Ing. Róbert VEREB
technický manažér, inšpektor PPO
Južná trieda 68 
040 01 Košice
tel.: +421 908 740 124
vereb.robert@ido-sro.sk

 

 

 

 

 

about us